Beijing Ying Biao Human Resources Development Limited

Organisation: 
Beijing Ying Biao Human Resources Development Limited
Agent ID: 
CN520
Contact name: 
Li Xuejun
Country: 
China
Continent: 
Asia
Region: 
Address: 

1st Floor, No 2 Jiao Building,
27# Yard, Beitaipingzhuang Road
Haidian District
Beijing
100088
Beijing

Telephone: 
+86 010 51949338
Email: 
xuejun.li@ybhr.com.cn